[Rozmiar: 52514 bajtów]
Jesteś tutaj: Strona główna O firmie

O firmie

PrzedsiÄbiorstwo handlowo usÅugowe JAWIS to miÄdzy innymi jedna z najwiÄkszych kopalni kruszców drogowych i budowlanych znajdujÄca siÄ w miejscowoÅci DzierzÄżnia k/PÅocka w dawnym województwie PÅockim (obecnie w powiecie pÅockim)

Pracujemy dla PaÅstwa od 1991 roku, jako firma handlowo-usÅugowa. ZaÅożycielem i wÅaÅcicielem firmy jest Jacek Wojtalewicz.

Kopalnia kruszyw firmy „JAWIS” mieÅci siÄ okoÅo 2km od PÅocka w DzierzÄżni – pomiÄdzy PÅockiem a miejscowoÅciÄ Góry k/PÅocka. Robimy wszystko by chroniÄ Årodowisko naturalne, stosujÄc profesjonalny sprzÄt i nowoczesne technologie wydobywcze. Pozyskiwanie urobku w ZakÅadzie Górniczym odbywa siÄ pogÅÄbiarkÄ ssÄco – refulujÄcÄ typu DOPKE.

PoczÄtek dziaÅalnoÅci firmy zwiÄzany byÅ z handlem boazeriÄ, samochodami i maszynami budowlanymi. Pod koniec lat 90-tych poszerzyliÅmy ofertÄ firmy o wynajem maszyn budowlanych, zaczÄliÅmy wykonywaÄ usÅugi w zakresie transportu towarów samochodami samowyÅadowczymi marki TARRA. RozpoczÄliÅmy kompleksowe wykonywanie robót ziemnych koparkami i spycharkami.

W chwili obecnej firma posiada sprzÄt wysoko specjalistycznych firm zachodnich, takich jak:

  • WozidÅa technologiczne marki VOLVO
  • Koparki gÄsiennicowe marki CAT, Liebherr
  • Koparki koÅowe marki CAT
  • Spycharki gÄsiennicowe marki CAT, Liebherr
  • Åadowarki koÅowe marki CAT, Å034 M
  • Samochody marki Man, mercedes, Scania, tatra
  • Zestaw niskopodwoziowy

DziaÅamy zgodnie z najważniejszymi standardami marketingu, dostosowujÄc siÄ do wymagaÅ naszych klientów. Sortujemy kruszywa, by wybraÄ jak najlepsze materiaÅy oraz transportujemy towar na życzenie klienta.

W 2006 roku powstaÅa spóÅka „JAWIS” S.C. zajmujÄca siÄ produkcjÄ, sprzedaÅ¼Ä oraz transportem betonu towarowego i elementów betonowych, takich jak pÅyty drogowe typu MON i bloczki betonowe.

Pracujemy dla liderów branży budowlane miÄdzy innymi deweloperów, firm posadzkarskich oraz pracujemy przy budowie dróg i autostrad.

Posiadamy certyfikat System Zarzadzania JakoÅciÄ wg. Norm ISO 9001:2009.