[Rozmiar: 52514 bajtów]
Jesteś tutaj: Strona główna Produkty

Produkty

 • Podsypka
 • Piasek siany (0-2MM)
 • Å»wir (PospóÅka)
 • Å»wir Frakcja (2-16MM)
 • Å»wir Frakcja (16040MM)
 • Kruszywo (TÅuczeÅ) (0-63MM)
 • Kamienie do ogrodu do (30CM)
 • Kamienie do ogrodu od (30-70CM)
 • Ziemia skrywkowa
 • Ziemia Ciemna
 • Kruszywo TÅuczeÅ) (0-31MM)
 • PÅyty Drogowe typu MON
 • GÅazy Liczone sÄ pojedynczo
 • Mieszanka stabilizujÄca 1,5MPa
 • Mieszanka stabilizujÄca 2,5MPa
 • Mieszanka stabilizujÄca 5MPa
 • Podsypka Cementowo piaskowa 1:4
 • BETON (B 7,5)
 • BETON (B-10) … (C8/C10)
 • BETON (B-15) … (C12/C15)
 • BETON (B-20) … (C16/C20)
 • BETON (B-25) … (C20/C25)
 • BETON (B -30) … (C25/C30)
 • BETONOMIESZARKA 7M3 w pierwszej godzinie pracy gratis za nastÄpnÄ 110 zÅ za 1h pracy.